WIOSNA JEST KOBIETĄ - NASZ KONKURS
WIOSNA JEST KOBIETĄ - KONKURS WOOLBIES

REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA JEST KOBIETĄ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Organizatorem konkursu  pod nazwą "Święta z Woolbies" (dalej zwanego:  "Konkursem") jest  „WOOLBIES ALEKSANDRA BRYKCZYŃSKA-GRUDZIŃSKA, FILIP PAPIS, PRZEMYSŁAW ŚLOZOWSKI SPÓŁKA CYWILNA” z siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 35/2,  70-453 Szczecin, Polska (dalej zwana: "Organizatorem").
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach  określonych niniejszym regulaminem  (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.woolbies.eu, w zakładce Blog.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu,  jak również członkowie rodzin w/w osób zatrudnionych i współpracowników.
 6. Nagrodą przeznaczoną dla laureata Konkursu jest dwustronna, szaro-malinowa opaska ze 100% wełny merino z asortymentu Organizatora. Rozmiar nagrody wybierze laureat, spośród asortymentu Organizatora dostępnego według stanu w chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

II. ZASADY KONKURSU:

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem swojej strony internetowej www.woolbies.eu oraz swoich fanpage na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Powyższe portale społecznościowe w żadnym stopniu nie biorą udziału w organizacji Konkursu.
 2. Konkurs będzie trwał od dnia 20.03.2019 r. od godziny 12.00 do dnia 22.03.2019 r. do godziny 23:59.

III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
 1. w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Instagram należy zamieścić w języku polskim komentarz, w którym należy dokończyć zdanie: "Kobiecość to dla mnie ...",
 2. polubić post Organizatora na portalu społecznościowym Instagram zawierający ogłoszenie Konkursu, oraz
 3. udostępnić na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook lub Instagram post Organizatora dotyczący Konkursu.
 1. Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie jeden komentarz każdego z uczestników, opublikowany przez uczestnika jako pierwszy.
 2. Zwycięży uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w ust. 1 powyżej, a którego komentarz uzyska w czasie trwania Konkursu największą liczbę polubień. W przypadku równej liczby polubień dwóch lub większej ilości postów, zwycięża uczestnik, który zamieścił post jako pierwszy.
 3. Uczestnicy zobowiązani są publikować wyłącznie komentarze, do których przysługują im prawa autorskie w zakresie umożliwiającym im zgodne z prawem posługiwanie się tymi komentarzami na użytek Konkursu. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za publikację komentarzy naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorstwa, prywatność lub inne dobra osobiste lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

 1.  Laureat Konkursu zostanie wyłoniony w ciągu 2. dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na fanpage Organizatora na portalu Facebook oraz Instagram, poprzez publikację publikację nazwy użytkownika portalu Instagram, którą posługuje się uczestnik będący autorem zwycięskiego zdjęcia.
 3. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, w sposób opisany w ust. 2 powyżej, ich personaliów lub zgłoszonych przez nich do udziału w Konkursie komentarzy.
 4. Laureat Konkursu zobowiązany jest wskazać w wiadomości prywatnej do Organizatora, wysłanej za pośrednictwem portalu Instagram, adres do wysyłki nagrody. Organizator ponosi koszt przesyłki nagrody na adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator prześle nagrodę na adres znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po pokryciu przez laureata Konkursu pełnego kosztu przesyłki.
 5. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez laureata w terminie 10 dni od dnia wskazania przez laureata danych koniecznych do wysyłki.
 6. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową,  zakładem wzajemnym ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego publikacji przez Organizatora w sposób opisany w pkt I ust. 3.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl