Z WOOLBIES PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
Z WOOLBIES PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

        REGULAMIN LICYTACJI „Z WOOLBIES PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI”

        I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Organizatorem licytacji  pod nazwą "Z WOOLBIES PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI" (dalej zwanej:  "Licytacją") jest  „WOOLBIES ALEKSANDRA BRYKCZYŃSKA-GRUDZIŃSKA, FILIP PAPIS SPÓŁKA CYWILNA” z siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 35/2,  70-453 Szczecin, Polska (dalej zwana: "Organizatorem").
 2. Całkowity dochód z Licytacji zostanie przekazany na działalność Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS – CoV-2 oraz terapii schorzeń wywołanych tym wirusem. Licytacja jest organizowana na zasadach  określonych niniejszym regulaminem  (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Licytacji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: woolbies.eu, w zakładce Blog.
 4. Uczestnikiem Licytacji może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Licytacji nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Licytacji.
 6. Przedmiotem Licytacji jest dziecięca bluzka z długim rękawem ze 100% wełny merino z asortymentu Organizatora (zwany dalej: Przedmiotem Licytacji). Rozmiar i opcję kolorystyczną Przedmiotu Licytacji wybierze laureat, spośród asortymentu Organizatora na stanie według stanu w chwili ogłoszenia wyników Licytacji. Warianty kolorystyczne Przedmiotu Licytacji to: szary z limonkową lamówką, zygzak z limonkową lamówką oraz owieczki z czarną lamówką, przy czym Organizator nie gwarantuje dostępności wszystkich wariantów kolorystycznych oraz rozmiarów Przedmiotu Licytacji. Uczestnik Licytacji uprawiony jest skierować do Organizatora przed wzięciem udziału w Licytacji zapytanie o dostępność konkretnego wariantu kolorystycznego Przedmiotu Licytacji. Powyższe zapytanie należy zamieścić w wiadomości prywatnej do Organizatora wysłanej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

  II. ZASADY LICYTACJI:

  1. Organizator przeprowadza Licytację za pośrednictwem swojej strony internetowej woolbies.eu oraz swojego fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Powyższy portal społecznościowy w żadnym stopniu nie bierze udziału w organizacji Licytacji.
  2. Licytacja będzie trwała od dnia 7.04.2020 r. od godziny 12.00 do dnia 9.04.2019 r. do godziny 23:59.

        III. ZASADY PROWADZENIA LICYTACJI.

 1. Aby wziąć udział w Licytacji należy zamieścić pod postem dotyczącym Licytacji na fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook komentarz, w którym należy wpisać wyrażoną w polskich złotych oferowaną cenę Przedmiotu Licytacji, nie niższą od ceny wywoławczej. Cena wywoławcza Przedmiotu Licytacji wynosi 80 PLN.
 2. Zwycięży uczestnik, który spełni warunki opisane w ust. 1 powyżej, a który zaoferuje w czasie trwania licytacji wskazanym w niniejszym Regulaminie najwyższą cenę Przedmiotu Licytacji. W przypadku zaoferowania przez dwóch lub większą liczbę uczestników Licytacji równej ceny Przedmiotu Licytacji, zwycięża uczestnik, który zamieścił komentarz jako pierwszy. 

  IV. ROZSTRZYGNIĘCIE LICYTACJI.

  1. Informacja o wynikach Licytacji zostanie opublikowana na fanpage Organizatora na portalu Facebook, poprzez publikację nazwy użytkownika portalu Facebook, którą posługuje się uczestnik będący zwycięzcą Licytacji.
  2. Biorąc udział w Licytacji uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, w sposób opisany w ust. 1 powyżej, ich personaliów.
  3. Zwycięzca Licytacji zobowiązany jest wskazać w wiadomości prywatnej do Organizatora, wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook, adres do wysyłki Przedmiotu Licytacji oraz wybrany rozmiar i kolor Przedmiotu Licytacji. Organizator ponosi koszt przesyłki nagrody na adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator prześle Przedmiot Licytacji na adres znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po pokryciu przez zwycięzcę Licytacji pełnego kosztu przesyłki.
  4. Warunkiem wysłania Przedmiotu Licytacji do zwycięzcy Licytacji jest dokonanie przez zwycięzcę Licytacji wpłaty całości zaoferowanej przez niego ceny Przedmiotu Licytacji na wyodrębniony rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie o numerze: 90 1240 6292 1111 0010 7358 5182. tytule przelewu należy wpisać: „darowizna”. Potwierdzenie przelewu należy przesłać do Organizatora Licytacji w formie wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook lub na adres mailowy: shop@woolbies.eu. Przedmiot Licytacji zostanie wysłany na adres wskazany przez zwycięzcę Licytacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę Licytacji danych koniecznych do wysyłki (adres doręczenia, wybrany kolor i rozmiar Przedmiotu Licytacji) oraz przesłania Organizatorowi opisanego wyżej potwierdzenia przelewu. Powyższy termin liczony będzie od dnia dopełnienia przez zwycięzcę Licytacji ostatniego z warunków opisanych w zdaniu poprzedzającym.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator oświadcza, że Licytacja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
  2. Regulamin wchodzi w życie z momentem jego publikacji przez Organizatora w sposób opisany w pkt I ust. 3.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl